Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

8 - 9.9.2022.

Пријава рада за конференцију

Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, Petnaesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI
Skupovi koji su održani prethodnih  godina izazvali su veliko interesovanje naučnostručne javnosti, i tako nas potakli i obavezali da naredni skupovi budu još bolje organizovani.
Cilj konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti savremenih materijala i njihova primjena u nauci, tehnologiji i industriji.
Ove godine, u okviru plenarne i poster sesije, učešće će uzeti  eminentni naučnici i stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

XV međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 8. i 9. septembra 2022.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.

SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
-      klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
-      metali i legure
-      keramika, kompozitni materijali i polimeri
-      optički materijali
-      magnetni materijali
-      neorganski nanomaterijali
-      metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
-      koloidni materijali
-      eko-materijali i eko-tehnologija
 
SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina
-      biopolimeri
-      sintetički polimeri
-      metalni biomaterijali
-      keramički i staklasti biomaterijali
-      kompozitni biomaterijali
-      nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
-      bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
-      bionanosenzori i nanomedicina

SIMPOZIJUM C: Voda
-      struktura vode
-      biološke vode i tečni kristali
-      akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
-      metabolizam vode i uzročnici bolesti
-      isključivanje zone u vodi
-      spektroskopija vodom i akvafotomici
-      voda nanoslojeva i nanotečnosti
-      nanomedicina na vodenoj bazi

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. avgusta 2022.
Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 15. avgusta 2022

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 20. avgust 2022.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.
Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.
Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.
Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).
Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.
Krajnji rok za uplatu kotizacije je 24. avgust 2022.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab