Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

8 - 9.9.2022.

Пријава рада за конференцију

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 1.8.2022.
Обавјештење о прихватању апстракта 15.8.2022.
Рок за достављање радова 20.8.2022.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 20.8.2022.
Рок за пријаву учешћа 24.8.2022.
Конференција 8 - 9.9.2022.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab