Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

8 - 9.9.2022.

Пријава рада за конференцију

Научне сесије

  СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

  СИМПОЗИЈУМ А: Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања
  -      класични, квантни и наноприступи чврстом стању материје
  -      метали и легуре
  -      керамика, композитни материјали и полимери
  -      оптички материјали
  -      магнетни материјали
  -      неоргански наноматерија

  СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

  СИМПОЗИЈУМ Б: Биоматеријали и наномедицина
  -      биополимери
  -      синтетички полимери
  -      метални биоматеријали
  -      керамички и стакласти биоматеријали
  -      композитни биоматеријали
  -      наноматеријали и нанотехнологија у стоматологији и фармацији
  -    &n

  СИМПОЗИЈУМ Ц - Вода

  СИМПОЗИЈУМ Ц: Вода
  -      структура воде
  -      биолошке воде и течни кристали
  -      аквапорини, екстрацелуларне и интрацелуларне воде
  -      метаболизам воде и узрочници болести
  -      искључивање зоне у води
  -      спектроскопија водом и аквафотомици
  -      во


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab